Ben jij een echte netwerker, communicatief vaardig, met een zakelijke inslag én wil je bovenal zinvol werk doen?
Dan heeft Poppy’s wellicht dé vacature voor jou!
 
Poppy’s, centrum voor leven met en na kanker, is namelijk op zoek naar een Coördinator Fondsen- en sponsorwerving, PR-Marketing, Promotie en Externe Contacten voor 8 tot 12 uur per week.
De vacature in z’n geheel:

Coördinator Fondsenen sponsorwerving, PRMarketing, Promotie en Externe contacten

voor 8 tot 12 uur per week, naast de huidige, eindverantwoordelijk coördinator.

Uitbreiding van de coördinatiefunctie is mogelijk dankzij extra, geoormerkte middelen die KWF in de komende jaren beschikbaar stelt voor de Centra voor leven met en na kanker in Nederland. Daarmee wordt een sterke stimulans gegeven aan de inhoudelijke kwaliteit, toegankelijkheid en continuïteit van laagdrempelige psychosociale zorg voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden.

Wat ga je doen?

Vanuit onze kernwaarden “Aandacht, Vertrouwen en Respect” ben je medeverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding ons Centrum. Daarnaast heb je een eigen inhoudelijk takenpakket:
  • Je draagt zorg voor het verwerven van financiële middelen en/of sponsoring (al dan niet in natura), zodat de continuïteit van het Centrum kan worden gegarandeerd en verdere ontwikkeling en groei kan worden voortgezet;
  • Je levert input voor het marketing, sponsor en fundraisingsplan als onderdeel van het door het bestuur vast te stellen (meerjaars) beleidsplan en je bent  verantwoordelijk voor de uitvoering van dit plan;
  • In afstemming met de huidige coördinator representeer je Poppy’s ‘naar buiten toe’, onderhoud je contacten met relevante stakeholders en ben je actief betrokken bij sponsoractiviteiten;
  • Je weet met inzet van meerdere kanalen, zoals (social) media, nieuwsbrieven, zorgmarkten, deelname aan evenementen, open dagen, contacten met (vrijwilligers)organisaties, de naamsbekendheid van Poppy’s en het bereik van onze doelgroep te vergroten;
  • Je neemt initiatieven voor het uptodate houden en uitbreiden van ons activiteitenaanbod, waarbij je een goed oog en oor hebt voor de vragen en behoeftes van onze doelgroep;
  • Je bent het eerste aanspreekpunt voor het promotie en sponsorwervingsteam van Poppy’s en weet hiervoor de vrijwilligers te werven, binden en begeleiden;
  • Datzelfde geldt voor de groep adhoc vrijwilligers, die hun diensten beschikbaar stellen voor grotere sponsoractiviteiten en evenementen.

Wat breng je mee?

Hbo werk en denkniveau;
Goede communicatieve en sociale vaardigheden, een echte netwerker;

Commerciële vaardigheden;

Organisatorisch vermogen;

Omgevingsbewust;

Creatief en oplossingsgericht;

Leiderschaps en coachingsvaardigheden;

Zelfstandig en samenwerkingsgericht.

Affiniteit met onze visie en missie.

Wat bieden we je?
Een parttime en uitdagende baan van 812 uur per week in een zingevende, inspirerende omgeving;

Een organisatie met veel actieve en betrokken vrijwilligers;

De mogelijkheid van flexibele werktijden en werkplek(ken);

Ondersteuning in de functie d.m.v. kwaliteitsprogramma’s en opleidingen o.a. vanuit onze branchevereniging IPSO en vanuit KWF;

Een passende beloning en overige regelingen op basis van de Cao Verpleeg,
Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg 20222023.

Sollicitatieprocedure:

Na brievenselectie zullen kandidaten uitgenodigd worden voor een 1e gesprek waarbij o.m. bestuursleden en de eindverantwoordelijk coördinator aanwezig zullen zijn. Bij doorselectie volgt er een 2e gesprek (en mogelijk een assessment) waarna vervolgens een arbeidsvoorwaardengesprek  het slotstuk vormt. We streven ernaar om per 1 november a.s. (of eerder indien mogelijk) het dienstverband te laten ingaan.

Geplande tijdlijn:
week 35 start procedure
week 3639 brievenselectie en 1e screening
week 40 eerste selectiegesprek
week 41 tweede selectiegesprek (en assessment)
week 42 arbeidsvoorwaardengesprek en afronding
week 44 aanstelling/indiensttreding.

Je kunt je sollicitatie schriftelijk of per email richten aan:
Bestuur Stichting Inloophuis Poppy’s
Mathildastraat 69
4901HC Oosterhout
E-mail:
voorzitter@inloophuispoppys.nl