ANBI

Stichting Inloophuis Poppy’s is door de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling. Als ANBI is Poppy’s vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen, mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Jouw gift aan Poppy’s is dus in de regel aftrekbaar voor de belasting. We zijn een transparante organisatie en leggen graag verantwoording af.

Algemeen Nut Beogende Instelling

Naam: Stichting Inloophuis Poppy’s
RSIN: 8541.62.422
Mathildastraat 69, 4901 HC Oosterhout
Telefoon: 06 – 81 30 97 70
info@inloophuispoppys.nl
www.inloophuispoppys.nl
Kamer van Koophandel: 61008273

Doelstelling

Het informeren en het bieden van basis-psychosociale ondersteuning door ter zake kundige vrijwilligers, vanuit een centrum met een huiselijke sfeer in Oosterhout aan mensen uit de gehele Amer- en Donge regio die met kanker te maken hebben of hebben gehad.

Bestuurssamenstelling:

  • Voorzitter: René van Ommeren
  • Secretaris: Janny van der Wal
  • Penningmeester: Rob Brandt
  • Lid: Ellen Korse (activiteiten)
  • Lid: Henk van de Waardt

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning of vacatiegelden.
De stichting heeft twee medewerkers in dienst: de coördinatoren van het inloophuis. Hun salarissen worden grotendeels gesponsord door KWF. Alle andere werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers op basis van vrijwilligerscontracten. Hiervoor gelden geen financiële beloningen.

Documenten

Beleidsplan 2015-2017
Financieel verslag 2017
Financieel verslag 2018
Jaarverslag 2017-2018
Privacyverklaring (per 1-1-2020)
Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2022