Stichting Poppy’s is een officieel geregistreerd ANBI goed doel. Dit heeft voor donateurs fiscaal voordeel.

Bedrijven

Onder bepaalde voorwaarden kan een bedrijf de giften aan Poppy’s aftrekken van de belastbare winst of Vennootschapsbelasting (VPB). Vraag uw boekhouder, accountant of informeer bij de Belastingdienst naar de voorwaarden die voor u van toepassing zijn.

Particulieren

  • Giften en donaties: Schenkingen aan goede doelen zijn boven een bepaalde drempel fiscaal aftrekbaar.  Hoe hoog die drempel is, hangt af van je belastbare jaarinkomen. Het bedrag boven de drempel is fiscaal aftrekbaar. Wil je jouw volledige gift aftrekken? Denk dan eens na over een periodieke schenking.
  • Periodieke schenking: Als je jaarlijks een bedrag schenkt voor tenminste 5 jaar, dan is je gift volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Vroeger moest je daarvoor naar de notaris maar sinds een aantal jaar volstaat het om een Overeenkomst Periodieke Schenking in te vullen.
  • Nalatenschap Heb je de wens om geld na te laten aan het Inloophuis, dan kun je dit opnemen in een testament. In je testament vermeldt je wat er met jouw bezittingen moet gebeuren als je overleden bent. Je kunt zelf bepalen wie je erfgenaam is. Dat kunnen één of meerdere personen zijn, maar ook een goed doel. Je kunt dus Inloophuis Poppy’s als (mede) erfgenaam benoemen. Het voordeel is dat wij door onze ANBI status geen successierechten verschuldigd zijn. Jouw volledige schenking kan dus worden gebruikt voor het inloophuis.
  • Legaat Als je een bepaald bedrag in geld, een huis, een stuk land of een waardevol schilderij uit je erfenis wilt nalaten, heet dat een ‘legaat’. Net als de nalatenschap regel je een  legaat via je testament. Ook hier geldt dat Poppy’s als goed doel geen successierecht hoeft te betalen.

Klik hier voor meer informatie van de Belastingdienst.