Ook dit jaar heeft de Rabobank weer de “Rabo Clubsupport”. De bank heeft daarvoor een groot geldbedrag beschikbaar gesteld voor allerlei clubs, verenigingen, stichtingen, etc. Dat bedrag wordt verdeeld naar rato van de stemmen die de verschillende “clubs” ontvangen van de leden van de Rabobank, van u dus!

Ook Poppy’s doet weer graag mee, want dat sponsorgeld kan goed gebruikt worden.
Stem op ons vanaf 5 september:
https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport