Het inloophuis in Oosterhout is een initiatief van Stichting Inloophuis Poppy’s. De organisatie bestaat uit:

De coördinatoren worden betaald, vrijwilligers, bestuur en Comité van Aanbeveling ondersteunen op basis van vrijwilligheid. Zij ontvangen geen salaris. Het beleid en de visie worden bepaald door het bestuur.


Het bestuur

Het bestuur van Poppy’s maakt het beleid van de Stichting. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en het toezicht hierop. Zij stelt de strategie op en zet nieuwe ideeën op de agenda. De leden komen regelmatig bij elkaar.


 

 


Comité van Aanbeveling

Het bestuur wordt bijgestaan door een Comité van Aanbeveling. De leden voelen zich betrokken bij de mensen voor wie Poppy’s bestaat. Zij zijn de ambassadeurs van Inloophuis Poppy’s en ondersteunen ons met advies, ieder vanuit zijn of haar persoonlijke expertise.