Download hier de Overeenkomst Periodieke Schenking

Periodiek schenken
Periodiek schenken is een gift voor een langere periode, voor tenminste vijf jaar. Daarbij doe je tenminste eenmaal per jaar een gift, of gespreid met een maandelijkse bijdrage.

De belastingdienst betaalt mee
Het voordeel is dat de gift volledig aftrekbaar is van je belastbare inkomen en je daardoor een deel van de gift terug ontvangt van de Belastingdienst. In tegenstelling tot een eenmalige gift, hoef je hierbij geen rekening te houden met het drempelbedrag.

Je houdt hierdoor meer geld over aan je jaarlijkse schenkingen of kunt meer schenken zonder bijkomende kosten.

Voorbeeld:
Je bent jonger dan 65 jaar en je (gezamenlijke) inkomen is € 32.000,- per jaar. Je wilt Inloophuis Poppy’s steunen met een jaarlijkse gift van € 300,-. Als je geen Overeenkomst Periodieke Schenking hebt, is deze gift niet aftrekbaar omdat 1% van je inkomen (de drempel) niet aftrekbaar is (€ 320,-).

Voor jou én voor Poppy’s is het aantrekkelijk als je schenkt met een overeenkomst. Je kunt dan méér schenken, terwijl het je netto niets meer kost.  In het voorbeeld van hierboven kun je namelijk € 450,- aan het inloophuis schenken terwijl je jaarlijks giftbedrag netto toch € 300,– blijft. Of je schenkt € 300,- maar en krijgt van de belasting ruim € 100,- terug. Je jaarlijkse gift is in deze situatie namelijk wél volledig aftrekbaar.

Vind je een periode van vijf jaar niet te overzien? Bijvoorbeeld vanwege ziekte of werkloosheid? De schenkingen die al hebben plaatsgevonden blijven aftrekbaar, maar je hoeft het in een aantal situaties niet te blijven doen. Deze voorwaarde kan worden opgenomen in de schenkingsovereenkomst.

Eenvoudig geregeld
De overeenkomst is eenvoudig geregeld. Download de Overeenkomst Periodieke schenking hier, stuur hem ingevuld naar ons op en je krijgt een ondertekende overeenkomst terug. Vanaf dat moment zijn je jaarlijkse giften aftrekbaar. Je donatie kun je overmaken op NL81 RABO 0187 4646 77 t.n.v. Stichting Inloophuis Poppy’s in Oosterhout.
Of via het formulier, rechts op deze pagina, met een automatische incasso van je donatie.

Bewaar de schenkingsovereenkomst bij je (belasting)administratie, tenminste 5 jaar na afloop van de overeenkomst.

Tot slot: Er zijn geen minimale bedragen verbonden aan een periodieke schenking, maar in de regel geldt dat vanaf een bedrag van €100,- per jaar het de moeite waard is om een Overeenkomst Periodieke Schenking op te stellen.