Wekelijks twee keer sporten, tussentijdse meetmomenten en bartegoed 

Als je geraakt bent door kanker ben je vaak het vertrouwen kwijtgeraakt in je lichaam. Het is spannend om (weer) te gaan sporten tijdens of na je behandeltraject terwijl je juist extra zou willen werken aan je conditie en kracht. Daarom biedt Poppy’s met Willemsen Sport het Beweegprogramma aan. Naast de mogelijkheid om op dinsdagmiddag te bewegen is er ook op vrijdagmorgen de mogelijkheid om in een klein groepje te sporten onder begeleiding van Ingeborg, een oncologisch gespecialiseerde sportinstructeur. Bovendien wordt er een uitgebreide intake en een tweetal coachmomenten aangeboden waarbij er gekeken wordt naar de opbouw van kracht en conditie. Na de lessen is er ruimte om samen een drankje te doen en ervaringen te delen en daarvoor krijgen alle deelnemers een bartegoed. Elke dinsdagmiddag van 13.00-14.00 uur en van 15.00-16.00 uur en vrijdagmorgen van 11.30-12.30 uur kan is er onder begeleiding gesport worden. Nieuwe deelnemers krijgen de eerste 12 lessen gratis aangeboden door Willemsen Sport.  

Poppy’s en Willemsen Sport startte in oktober 2022 met een pilot beweeguur voor mensen die leven met en na kanker onder begeleiding van een oncologisch gespecialiseerde sportinstructrice. In januari 2023 ging een tweede groep van start. Het animo om te sporten is groot bij gasten van Poppy’s. De sportactiviteiten worden steeds verder uitgebreid tot een compleet Beweegprogramma met de mogelijkheid om wekelijks twee keer te sporten. Binnenkort zullen we ook een zwemuur aanbieden. 

De groep wordt begeleid door Ingeborg Meibaum van Willemsen Sport. In de zomer van 2020 werd ook bij haar kanker geconstateerd. De ziekte heeft haar gemotiveerd om haar kantoorbaan op te zeggen en volledig in de fitness te gaan werken. Ze wil lotgenoten helpen om het vertrouwen in hun lichaam terug te winnen en heeft daarvoor het diploma Fitness Trainer Oncologie behaald. 

Aanmelden kan eenvoudig door een mail te sturen naar info@inloophuispoppys.nl. Poppy’s neemt dan contact met deelnemers op om een intakegesprek te plannen.