Gasten, vrijwilligers, workshopgevers en/of activiteitenbegeleiders bezoeken regelmatig ons inloophuis. Daar zijn we erg blij mee en dat willen we uiteraard graag zo houden! Ons belangrijkste doel is om het inloophuis open te kunnen houden in de herfst-/winterperiode die voor ons ligt. Daarom gelden vanaf heden de volgende Corona maatregelen binnen Poppy’s:

  • bij binnenkomst vragen we om je QR-code
  • we houden 1,5 meter afstand tot elkaar
  • een mondkapje is in dit geval NIET verplicht maar mag natuurlijk wel
  • de groepsgrootte blijft beperkt tot een max van 10 personen, mits voldoende afstand
  • Heb je verschijnselen die KUNNEN duiden op Corona, blijf dan thuis en laat je testen.

Daarnaast luchten we regelmatig de verschillende ruimtes en letten we extra op hygiëne.Kortom, we doen wat in ons vermogen ligt maar het is en blijft een gedeelde verantwoordelijkheid.

Bovenstaande maatregelen hebben voor wat betreft de activiteiten helaas ook gevolgen:

  • Activiteiten waarbij geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden gaan voorlopig NIET door, hoe jammer ook. Dit betreft Ontspanning voor Hoofd en Lichaam (Access Bars) en het Verwenplein. Degenen die hierbij betrokken zijn worden of zijn al persoonlijk benaderd.
  • In uiterste nood kan een activiteit op het laatste moment geannuleerd worden, bijvoorbeeld omdat de workshopgever/activiteitenbegeleider ziekteverschijnselen heeft. Ditzelfde geldt voor de vrije inloop. Mogelijk kan er vervanging worden geregeld, maar mocht dit niet lukken dan vragen we om jullie begrip.

Hopelijk ben je zo voldoende geïnformeerd. Heb je nog vragen n.a.v. bovenstaande, stel ze gerust!

het bestuur