Vrijwilligers zijn ons belangrijkste kapitaal. Zonder vrijwilligers kan het inloophuis niet open en gaan de activiteiten niet door. Daarom krijgen vrijwilligers bij Poppy’s aandacht, goede begeleiding en een gedegen basistraining vanuit IPSO, de brancheorganisatie van inloophuizen en psycho-oncologische therapeutische centra. We zoeken een goede match tussen taken en persoonlijkheden. En zorgen ook voor sterke combinaties tussen personen, zodat er een goed samenspel ontstaat tussen de gastvrouwen die met elkaar samenwerken.

Sommige vrijwilligers hebben zelf kanker of kanker gehad. Of zijn nauw betrokken bij iemand in hun omgeving die geraakt is door kanker. Andere vrijwilligers hebben een achtergrond als verpleegkundige of als maatschappelijk werker. Of willen gewoon graag een zinvolle bijdrage leveren.

De vrijwilligers die in het inloophuis de gasten ontvangen en met hen praten, noemen wij onze gastvrouwen en gastheren. Er zijn ook vrijwilligers die vanuit hun vakkennis de verschillende activiteiten begeleiden. Ook hebben we vrijwilligers voor huishoudelijke zaken, klusjes in het huis of tuinonderhoud.

Poppy’s streeft ernaar vrijwilligers te hebben uit de alle gemeenten in de Donge- en Amerstreek.

Ook interesse in vrijwilligerswerk voor Inloophuis Poppy’s? Kijk hier voor onze actuele vacatures.