Hier is het activiteitenrooster van augustus 2020. Poppy’s is nog altijd beperkt open en er zijn maar enkele extra activiteiten (zoals yoga en wandelen). We hopen dat een tweede corona-golf uitblijft en dat we spoedig weer onze activiteiten ten volle kunnen ontplooien.