Inleiding

Gasten en vrijwilligers van Inloophuis Poppy’s verdienen ondersteuning op een professioneel niveau. Vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt ook een wettelijke zorgplicht voor de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van gasten en vrijwilligers. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe Inloophuis Poppy’s omgaat met persoonsgegevens en de privacy van gasten en vrijwilligers helpt waarborgen. Zo wordt uitgelegd waar jouw persoonlijke gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen deze worden gebruikt. Daarnaast vind je in deze privacyverklaring jouw rechten en hoe je hiervan gebruik kunt maken.

Deze privacyverklaring is van Inloophuis Poppy’s. Functionaris Gegevensbescherming van Inloophuis Poppy’s is Wim van Hagen.

Contactgegevens:

www.inloophuispoppys.nl
info@inloophuispoppys.nl
tel. 0646348810
Mathildastraat 31

4901 HC Oosterhout
Kvk: 61008273

Doel gegevens

Inloophuis Poppy’s verwerkt voor een aantal doelen persoonsgegevens:

 • Opname in het gastenregistratiesysteem
 • Opname in het vrijwilligersregistratiesysteem van
 • Contact opnemen: om jou te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is ten behoeve van de activiteiten die Inloophuis Poppy’s voor haar gasten organiseert
 • Het aanbieden van nieuwsbrieven
 • Het optimaliseren en beveiligen van onze website

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die Inloophuis Poppy’s verwerkt doordat je de website bezoekt, gebruik maakt van de diensten van Inloophuis Poppy’s en/of omdat je jouw gegevens aan het Inloophuis verstrekt, zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Adres, woonplaats
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum, geslacht
 • (Cookie)gegevens over je activiteiten op de website

Mail, website  & Analytics

De website van Inloophuis Poppy’s verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Analytics maakt hiervoor gebruik van cookies. De cookies die hiervoor worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. Hiermee kan de website ook worden geoptimaliseerd. Door je internetbrowser zo in te stellen dat je geen cookies opslaat, kun je je hiervoor afmelden. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen in de browser verwijderen. De gegevens die worden verkregen via Analytics zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens.

De e-mail en website van Inloophuis Popy’s wordt gehost bij www.hostnet.nl. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende e-mails opgeslagen op de servers van www.hostnet.nl.  Met deze verwerker is een verwerkersovereenkomst gesloten.

Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Inloophuis Poppy’s maar nooit langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 • Contact opnemen: op het moment dat je contact opneemt, worden de gegevens die je meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Deze mails worden tot maximaal twee jaar bewaard.
 • Analytics: de gegevens die Analytics op de website verzameld, zijn anoniem en dus niet verbonden aan je naam of mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

Inloophuis Poppy’s neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Voor het verzamelen van jouw persoonlijke gegevens en het registreren van jouw toestemming gebruiken wij een standaard intakeformulier. Wij zorgen ervoor dat de papieren informatie van of over jou achter slot en grendel wordt opgeborgen. Het registratiesysteem is eveneens privacy-proof. De persoonsgegevens die door Inloophuis Poppy’s worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die jouw gegevens opnemen zijn ook vergrendeld met een wachtwoord en het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens, wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
Jouw bezoek aan onze website wordt door een SSL-certificaat beveiligd. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Inloophuis Poppy’s privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL. Periodieke rapportage aan branche organisatie IPSO is kwantitatief van aard en bevat geen persoonsgegevens. Voor medewerkers en vrijwilligers van het Inloophuis geldt een geheimhoudings-verplichting. Hiervoor bestaat een standaard geheimhoudingsverklaring die ook beveiligd wordt opgeslagen.

Rechten

Je hebt het recht om te alle tijde jouw persoonsgegevens in te zien die bij Inloophuis Poppy’s vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen. Wanneer jouw gegevens niet (meer) kloppen heb je het recht dit te laten rectificeren door Inloophuis Poppy’s. Indien je gegevens nodig hebt die bij Inloophuis Poppy’s zijn opgeslagen, wanneer je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Inloophuis Poppy’s al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Inloophuis Poppy’s zijn vastgelegd? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vindt dat Inloophuis Poppy’s niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

Wil je niet dat Inloophuis Poppy’s jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stopzetten van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Indien je hiervan gebruik wilt maken, kan dit door een mail te sturen aan info@inloophuispoppys.nl door toezending van een kopie ID-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onder het paspoort, ID-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten

Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd kan Inloophuis Poppy’s de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn om gegevens die jij hebt gedeeld met Inloophuis Poppy’s met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), zal daarvoor eerst jouw toestemming worden gevraagd.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op via info@inloophuispoppys.nl.