Onderzoek bewijst: Inloophuizen van grote waarde

Onderzoek naar inloophuizen, waaronder Inloophuis Poppy’s, wijst uit dat 96% van de bezoekers een positief effect ervaart. Onderzoeksbureau Sinzer en het KWF presenteren in het rapport dat 84% van de gasten vindt dat door het bezoek aan het inloophuis hun kwaliteit van leven is verhoogd. Ook kunnen mensen beter ontspannen en eerder hulp vragen door het bezoek aan het inloophuis.

Klik hier om meteen naar het onderzoeksrapport te gaan.

Inloophuis Poppy’s is lid van brancheorganisatie IPSO. Bij Inloophuis Poppy’s kunnen mensen met kanker en hun naasten terecht voor laagdrempelige ondersteuning, contact met lotgenoten, informatie en activiteiten gericht op ontspanning en verwerking. Zie voor meer informatie www.inloophuispoppys.nl.

“Dat gasten de toegevoegde waarde van Poppy’s ervaren, weten we door gesprekken die wij dagelijks voeren”, vertelt Hanneke van der Bom, coördinator. “Maar door dit soort onderzoeken wordt deze waarde bevestigd, ook voor onze zorgpartners en sponsoren.

 

Relatie met positieve gezondheid

Inloophuis Poppy’s hanteert een brede kijk op gezondheid. Voormalig huisarts Machteld Huber zegt: gezondheid is het vermogen van mensen om met allerlei uitdagingen in het leven om te gaan. Wanneer zij hierbij ondersteund kunnen worden, terwijl ze zélf de regie houden, werken zij gericht aan positieve gezondheid.

Uit het onderzoek blijkt nadrukkelijk dat inloophuizen deze zelfregie stimuleren en bijdragen aan meedoen binnen de samenleving. Landelijk geeft 54% van de gasten aan zich energieker te voelen door het bezoek aan het inloophuis. Dit is een belangrijk resultaat, omdat vermoeidheid klacht nummer één is bij kanker.

Impact vergroten

Op dit moment wordt Poppy’s al veelvuldig bezocht. Steeds meer mensen weten de weg naar het Inloophuis te vinden. Kanker kan het leven op zijn kop zetten; voor degene die de diagnose hoort, maar bij ook zijn/haar naasten en dierbaren. Poppy’s werkt actief met partners samen in het zorgnetwerk, zodat professionals gericht kunnen verwijzen naar de ondersteuning die het Inloophuis biedt. In 2019 bouwt Poppy’s verder aan haar aanbod en bekendheid. Ga voor meer informatie naar www.inloophuispoppys.nl of facebook.com/inloophuispoppys. “Je bent onze gast”, aldus de coördinator.

Meer weten naar aanleiding van dit onderzoek? Neem gerust contact met ons op via info@inloophuispoppys.nl of bel met tel. 06-45264612.

Het gehele rapport vindt je hier