Het inloophuis en alle activiteiten kosten natuurlijk geld. We krijgen geen structurele subsidie, dus moeten we zelf zorgen voor voldoende inkomsten. Dat doen we onder meer door het organiseren van evenementen.

Een andere belangrijke bron van inkomsten zijn giften, donaties en sponsoring. We zijn erg blij met onze donateurs en sponsoren. Hun bijdrage helpt ons om een ontmoetingsplek te bieden voor wie geraakt is door kanker.

Als particulier, bedrijf, stichting of serviceorganisatie kun je ons inloophuis steunen. Je kiest zelf de vorm die het beste bij je past: in geld, natura of een andere manier.

Wil je een schenking doen, maak die dan over naar:

NL81 RABO 0187 4646 77
t.n.v. Stichting Inloophuis Poppy’s in Oosterhout


Omdat Poppy’s erkend is als een Algemeen Nut Beogende instelling of ANBI is je gift – afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan – aftrekbaar voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Nalatenschappen aan een ANBI zijn vrijgesteld van successierecht. Het ANBI-nummer van Poppy’s is RSIN: 8541.62.422.